تبلیغات
آموزش هک - بعضی از آدرسهای سخت افزارها در رجیستری

به نام خدا

آموزش هک
امروز   به وبلاگ  آموزش هک  خوش آمدید


¿بعضی از آدرسهای سخت افزارها در رجیستری
سه شنبه 19 مهر 1384
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E979-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="پرینتر ها"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="ابزارهای سیستم"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="ابزارهای دیگر"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="فلاپی درایو"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{50127DC3-0F36-415E-A6CC-4CB3BE910B65}]
@="پردازنده"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="(COM & LPT)درگاهها"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E966-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="كامپیوتر شما"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="هارد دیسك"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="كارت گرافیك"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="صفحه كلید"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="مودم"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="نمایش گر"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="موس"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]
@="USPپورت"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="سی دی رام/دی وی دی رام/رایتر"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="كنترل فلاپی درایو ها"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="IDE ATA/ATAPI تنظیمات"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="SCSI and RAID تنظیمات"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
@="تنظیمات درایور های صوتی تصویری"

نوشته شده در سه شنبه 19 مهر 1384 و ساعت 10:10 ق.ظ توسط : حمید نجفی
ویرایش شده در - و ساعت -